پیغام روزانه

رمز موفقيت اين است ياد بگيريد از نيروي رنج و لذت به نفع خود استفاده كنيم.

سيستم اطلاعات مديريت پروژه

سامانه مدیریت مدارس سینا

سامانه ارسال و دريافت SMS

 
تبليغات
نماينده ايران كد در استان فارس پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
شركت هاي توليدي و توزيعي
شركتهاي توليدي و توزيعي
طرح جامع شناسنامه ملي محصولات
توضيح
تنها نماينده ايران كد در استان فارس شركت ارتباط گستر همراهان مي باشد.
عضويت در سيستم طبقه بندي و خدمات شناسه كالا گزينه مناسب براي شركتهاي توليد كننده محصولات و شركتهاي توزيع كننده محصولات ساير شركتهابا نام تجارتي خاص خواهد بود . شناسه دار كردن كليه محصولات وابسته و در نتيجه اطلاع رساني محصولات در فروشگاه مجازي و الكترونيكي «پرتال اطلاع رساني ملي كالا» به آدرس www.irancode.ir ميتواند ...

 

شركت هاي صنعتي و خدماتي
شركت هاي صنعتي و خدماتي
طرح جامع مديريت اطلاعات پايه اقلام - PIM
توضيح
امروزه به منظور تحت كنترل درآوردن اطلاعات «محصولات» و «اقلام در گردش عمليات» شركتها، استفاده از سيستمهاي مديريت طلاعات اقلام امري ضروري و بنيادين محسوب مي شود. طراحي و توسعه بسترهاي نوين اطلاعات خصوصاً در شركتهاي صنعتي و خدماتي كه موجوديت مهم و اساسي «كالا» را به عنوان بنيادي ترين عنصر چرخه عمليات ...

 

سازمان ها و ارگان ها
سازمان ها و ارگان ها
طرح جامع طبقه بندي و كدگذاري اقلام
به منظور تحت كنترل در آوردن اطلاعات اقلام جاري يك موسسه يا ارگان و يا يك نهاد خصوصي يا دولتي كه مهمترين موجوديت كالايي آنها اقلام سرمايه اي و در گردش عمليات مي باشد، لازم است سيستمي براي ايجاد زبان مشترك بين واحدها، مورد استفاده قرار گيرد. سازمانهايي با قواره بانكها، شهرداريها، وزارتخانه ها (امور اداري) و ... كه فقط مصرف كننده كالا بوده و به عبارتي سازمان خريدار محسوب مي شوند و عملياتي خارج از فرآيندهاي كالايي در دستور دارند، مي توانند اطلاعات پايه كالاها را در مكانيزمي مديريت نموده و براي استفاده در سيستمهاي اداري، مالي، تعميرات و نگهداري و ...شركت هاي توليدي و توزيعي
شركتهاي توليدي و توزيعي
طرح جامع شناسنامه ملي محصولات
عضويت در سيستم طبقه بندي و خدمات شناسه كالا گزينه مناسب براي شركتهاي توليد كننده محصولات و شركتهاي توزيع كننده محصولات ساير شركتها با نام تجارتي خاص خواهد بود . شناسه دار كردن كليه محصولات وابسته و در نتيجه اطلاع رساني محصولات در فروشگاه مجازي و الكترونيكي «پرتال اطلاع رساني ملي كالا» به آدرس www.irancode.ir مي تواند شركت را در معرض نمايش و عمليات تدارك كليه مصرف كنندگان و خريداران كالاهاي مورد نظر قرار دهد. به عبارت ديگر ارايه مطلوب اطلاعات شركت و اطلاعات محصولات زمينه بازاريابي لازم را فراهم آورده و باعث مي گردد تمامي مخاطبين تجاري با ديد وسيعتر و زمينه انتخاب مناسبتري، نيازمندي كالايي خود را مرتفع نمايند. عمده اطلاعات شركتها كه بايد در معرض مخاطبين قرار دهند عبارتند از:

- اطلاعات عمومي شركت شامل نام شركت، نام تجارتي، آدرسها، نام مديرعامل و ...
ـ اطلاعات تكميلي شركت شامل شرح مأموريت، تاريخچه، نمايندگي ها و آدرسهاي وابسته و ...
ـ اطلاعات عمومي محصولات شركت شامل نام كالاها، كدهاي ملي محصولات، نامهاي تجارتي و ...
ـ اطلاعات تخصصي محصولات شركت شامل مشخصات فني، تصاوير و ...

پرتال اطلاع رساني ملي كالا

ارايه كامل و جامع اين اطلاعات باعث مي گردد اطلاع رساني شركت و محصولات وابسته بصورت مطلوب صورت بپذيرد. بطور كلي عضويت در اين سيستم مزاياي ذيل را حاصل خواهد نمود:

ـ قرار گيري در نمايشگاه جامع و يكپارچه عرضه محصولات
ـ شناسنامه دار شدن كالاها و خدمات مربوطه
ـ اطلاع رساني كامل و با برد وسيع در وب
ـ ايجاد كليد و زبان مشترك ارتباطي با خريداران
ـ افزايش شانس فروش به موسسات
ـ تحت كنترل درآوردن اطلاعات محصولات و كاتالوگ آنها
ـ قرارگيري در منبع يابي رقابتي و ايجاد امكان فروش مناسبتر

مراحل عضويت
براي عضويت در سيستم ملي طبقه بندي وخدمات شناسه كالا مي توان از طرق ذيل اقدام نمود:

ـ در گزينه «ارتباط با ما»، پيغام عضويت خود را اعلام فرماييد.
ـ با تلفنهاي شركت، آمادگي خود را اعلام فرماييد.

مراحل عضويت شامل موارد ذيل است:

ـ ارتباط با شركت جهت اعلام آمادگي
ـ اظهار اطلاعات شركت و نمايندگي هاي مربوطه
ـ اظهار اطلاعات محصولات
ـ كارشناسي و تأييد اطلاعات توسط مركز ملي
ـ اطلاع رساني در پرتال ملي

نكته مهم:
انجام مراحل ثبت نام از طريق شركت هيچگونه هزينه سرباري براي شركت متقاضي نسبت به هزينه اعلامي مركز ملي در بر نخواهد داشت.

 

شركت هاي صنعتي و خدماتي
شركت هاي صنعتي و خدماتي
طرح جامع مديريت اطلاعات پايه اقلام - PIM
امروزه به منظور تحت كنترل درآوردن اطلاعات «محصولات» و «اقلام در گردش عمليات» شركتها، استفاده از سيستمهاي مديريت اطلاعات اقلام امري ضروري و بنيادين محسوب مي شود. طراحي و توسعه بسترهاي نوين اطلاعات خصوصاً در شركتهاي صنعتي و خدماتي كه موجوديت مهم و اساسي «كالا» را به عنوان بنيادي ترين عنصر چرخه عمليات خود مي شناسند بسيار حائز اهميت است. لذا توصيه مي شود: شركتها و موسسات قبل از استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS) و يا بكارگيري ERP ها در كنترل و مديريت فرآيندهاي خود، به امر تعريف و شناسنامه دار كردن موجوديت اساسي چرخه خود (كالا) بپردازند.
چرخه ذيل بدون يك سيستم مديريت اطلاعات اقلام تصور مي شود:همانگونه كه ملاحظه مي شود تمامي ارتباط عناصر شركت در حيطه اطلاعات پايه اقلام دو به دو و حتماً بصورت تكراري و بدون حافظه خواهد بود لذا زبان مشترك واحدها دو به دو تعريف شود و هيچگونه زبان مشترك واحد و حافظه مشتركي از اطلاعات اقلام ديده نمي شود.
عمليات تشكيل يك نظام مديريت اطلاعات اقلام (PIM)

ـ شناسايي، طبقه بندي و كدگذاري اقلام مبتني بر ساختار طبقه بندي ملي كالا ـ جمع آوري و كارشناسي اطلاعات متناظر اقلام
ـ ايجاد نظام اطلاع رساني اقلام در حيطه محلي شركت
ـ پشتيباني و مديريت بانك جامع اطلاعاتي

مزاياي حاصل از بكارگيري نظام مديريت اطلاعات اقلام (PIM)

- صرفه‌جويي كلان اقتصادي از طريق مديريت بهينه كالاي در جريان - شناسنامه‌دار شدن كالاهاي تحت پوشش
- ايجاد كليد و زبان مشترك ارتباطي با عناصر داخلي و خارجي شركت
- تحت كنترل درآوردن اطلاعات محصولات و كاتالوگ آنها
- امكان‌پذير شدن تجزيه و تحليل سلسله مراتبي خريدها و مصارف
- تسهيل مديريت موجودي و انبار و اموال
- كاهش هزينه نهايي و برخورداري از لجستيك مؤثر و يكپارچه
- ايجاد بستر اطلاعاتي اقلام جهت تزريق به سطوح عملياتي شركت

اطلاعات تحت كنترل نظام مديريت اطلاعات اقلام (PIM)

در بانك جامع يك PIM اطلاعات ذيل توليد و مديريت مي شود:

ـ اطلاعات ساختار طبقه بندي اقلام
ـ اطلاعات الگوي وصف (الگوي توصيف كالا ـ نام گذاري كالا)
ـ اطلاعات مشخصات فني اقلام
ـ اطلاعات مراجع (شركتها ـ موسسات ـ vendor و ...)
ـ اطلاعات استانداردهاي اقلام
ـ اطلاعات مستندات اقلام
ـ اطلاعات تصاوير اقلام
ـ اطلاعات سيستم و قطعات
ـ اطلاعات سيستمهاي عملياتي
ـ اطلاعات سيستمهاي بين المللي كدينگ

 

سازمان ها و ارگان ها
سازمان ها و ارگان ها
طرح جامع طبقه بندي و كدگذاري اقلام
به منظور تحت كنترل در آوردن اطلاعات اقلام جاري يك موسسه يا ارگان و يا يك نهاد خصوصي يا دولتي كه مهمترين موجوديت كالايي آنها اقلام سرمايه اي و در گردش عمليات (غيرتوليدي) مي باشد لازم است سيستمي براي ايجاد زبان مشترك بين واحدها مورد استفاده قرار گيرد. سازمانهاي با قواره بانكها، شهرداريها، وزارتخانه ها (امور اداري) و ... كه فقط مصرف كننده كالا بوده و به عبارتي سازمان خريدار محسوب مي شوند و عملياتي خارج از فرآيندهاي كالايي در دستور دارند مي تواند اطلاعات پايه كالاها (اثاثيه، اقلام مصرفي، ابزار آلات و ...) را در مكانيزمي مديريت نمود و براي استفاده در سيستمهاي اداري، مالي، تعميرات و نگهداري و ... آماده كرد. عمده فوايدي كه استفاده از اين مكانيزم براي اين سازمانها حاصل مي نمايند عبارتند از:

ـ صرفه جويي اقتصادي از حيث مديريت اقلام سرمايه اي و در گردش
ـ ايجاد زبان مشترك بين واحدها
ـ ايجاد منبع قابل اطمينان مراجع (شركتها) براي عمليات سفارش و تدارك
ـ كاهش تنوع اقلام در كل سازمان و مديريت سرمايه ها
ـ امكان تحليل خريد اقلام
ـ امكان تحليل مصرف اقلام
ـ تحليل عمليات مديريت اموال و انبارداريقالب اطلاعاتي شركت ومحصولات
قالب اطلاعاتي شركت ومحصولاتقالب اطلاعاتي قلم عملياتي شركت
 
 

ایران کد

طرح شبنم

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز75
mod_vvisit_counterدیروز409
mod_vvisit_counterاین هفته855
mod_vvisit_counterاین ماه8377
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1430222
 
همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه