پیغام روزانه

ايده ها سرمايه هايي هستند كه در دست اشخاص مستعد به سود دهي مي رسند

سيستم اطلاعات مديريت پروژه

سامانه مدیریت مدارس سینا

سامانه ارسال و دريافت SMS

 
تبليغات
نرم افزار مديريت مخدر پي دي اف چاپ پست الكترونيكي

يكي از محصولات نرم افزاري شركت ارتباط گستر همراهان كه در زير شاخه نرم افزارهاي خدماتي بهداشتي دسته بندي مي شودنرم افزار مديريت داروهاي مخدر مي باشدكه از ابتداي سال 88 تا پايان تابستان 90 در 14 دانشگاه و بيش از1000 مركز نصب و راه اندازي شده است اين نرم افزار با توجه به نوع عملكرد ونيازمندي كلينيك هاي ترك اعتياد و بر اساس قوانين و مقررات موجود در پروتكل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه به كليه مراكز بهداشتي و درماني كشور ابلاغ گرديده طراحي و تدوين گرديه است

اين نرم افزار بر اساس پروتكل وزارت بهداشت و درمان تدوين گرديده است لذا با توجه به اينكه مديريت و نظارت عمليات اين حوزه به دانشگاهاي علوم پزشكي و سازمان بهزيستي تفويض گرديده است مراكزتحت پوشش اطلاعات خود را به دانشگاه و يا سازمان بهزيستي ارائه مي دهند بدين جهت اين نرم افزاردر سه نوع نسخه نرم افزاري وبا عملكردهاي مختلف جهت ايجاد يك شبكه اطلاعاتي و يكپارچه پياده سازي گرديده است كه عبارتند از:

نسخه مربوط به هسته اصلي كه در دانشگاه علوم پزشكي نصب مي گرد كه وظيفه ورود اطلاعات بيماران خاص جانبازان و سرطاني و از همه مهمتر تجميع اطلاعات كليه مراكز را به عهده دارد

نسخه مربوط به كلينيك هاي ترك اعتياد مي باشد كه وظيفه مديريت اطلاعات كلينيك و در نتيجه ارسال مكانيزه آمار و اطلاعات به دانشگاه و دريافت بازخورد اطلاعات از دانشگاه را به عهده دارد

نسخه ديگر مربوط به بيمارستانها و مراكز جراحي بوده كه اطلاعات بيماراني كه به صورت اورژانسي داروهاي مخدر بر آنها تجويز مي گردد و در نهايت ارسال مكانيزه آمار و اطلاعات به دانشگاه را برعهده دارد

 

ليست مشتريان تا پايان دي ماه90
1 علوم پزشكي شيراز با254 مركز 2 علوم پزشكي اصفهان با 215 مركز
3 علوم پزشكي ياسوج با 48 مركز 4 علوم پزشكي جهرم با 13 مركز
5 علوم پزشكي بوشهر با 35 مركز 6 علوم پزشكي خراسان شمالي با81مركز
7 علوم پزشكي كاشان با 53 مركز 8 علوم پزشكي بندر عباس با96 مركز
9 علوم پزشكي همدان با106 مركز 10 علوم پزشكي يزد با 86 مركز
11 علوم پزشكي فسا با 21 مركز 12 علوم پزشكي شهر كرد با25مركز
13 علوم پزشكي ايلام با 29 مركز 14 علوم پزشكي اراك با 48 مركز
تعداد كل مشتريان تا پايان دي ماه 90 تعداد دانشگاه : 14 تعداد مراكز : 1110
تعداد اضافه شده در دي  ماه : 13 تعداد دانشگاه : 14 تعداد مراكز : 1110

دانلود بروشور

 

 
 

ایران کد

طرح شبنم

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز312
mod_vvisit_counterدیروز338
mod_vvisit_counterاین هفته2165
mod_vvisit_counterاین ماه7248
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1408749
 
همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه همراهان,سيستم اطلاعات مديريت پروژه ,سامد,فناوري اطلاعات,برنامه ريري و كنترل پروژه,آموزش راه دور,ايران,بهداشت,درمان,دارو,امنيت اطلاعات,pmis,hccproject,متره و برآورد,بودجه و اعتبارات , سامانه مديريت دارو, project portfolio,hamrahnet,hamrahan,hcclock,صورت وضعيت و تعديل,گزارشات كارگاهي,site reports,فهرست بها,تعديل,پيام كوتاه,sms,training, sina,elearning,pmis,hccproject,انبار ,حسابداري,اورژانس,hamrahnet.com,hamrahnet.net,hamrahnet.org,نمودار گانت,Gantt Chart , http://pmis.hamrahnet.com , http://portfolio.hamrahnet.com , http://pmisgantt.hamrahnet.com,نرم افزار مديريت پروژه